Kungälvs sjukhus byggs till med helt nya vårdavdelningar och de befintliga vårdavdelningarna byggs successivt om till nya mottagningslokaler.

Totalt 10 nya vårdavdelningar byggs för kirurgi, ortopedi, urologi, medicin och geriatrik.
Sjukhuset kommer att ha 280 vårdplatser för somatisk vård, där patienterna kommer att vårdas i enkelrum.
Sjukhusets befintliga vårdavdelningar byggs om till nya mottagningslokaler.
Vårdbyggnaden kommer att färdigställas 2019/2020.
Beräknad kostnad för vårdbyggnaden är 1 015 000 000 kronor. På operationsavdelningen görs både akuta och planerade operationer inom kirurgi och ortopedi.

Här ska man till exempel operera in nya knä- och höftledsproteser, ta bort gallblåsan, åtgärda ljumskbråck och benbrott. Många operationer utförs med så kallad titthålskirurgi, där läkaren enbart gör små hål i huden som det sedan går att operera igenom.

Avdelningen har åtta operationssalar. En av salarna är specialutrustad för endoskopiska undersökningar (gastroskopier och koloskopier). Endoskop är ett böjligt instrument med en lampa och en kamera i ena änden, med vilket läkaren kan se hur kroppens insida ser ut.

Akutverksamhet
På operationsavdelningen tar man hand om sjuka och skadade patienter under dygnets alla timmar. Personalen här hjälper också till när det kommer in svårt sjuka och skadade patienter till akutmottagningen, när inneliggande patienter på andra avdelningar drabbas av akut sjukdom och när patienter under övervakning behöver transporteras till eller från andra sjukhus i regionen.

Sjukhuset har bra samarbete med kommunerna så att hemgång för färdigbehandlade patienter får den hjälp som behövs i hemmet eller på äldreboendet.

Kungälvs sjukhus är ett sjukhus i utveckling och inte i avveckling som vissa partier hävdar.

Birgitta Adolfsson (L)
Regionkandidat Västra Götaland

Matilda Jansson (L)
Regionkandidat Västra Götaland