För att kunna vara fri att leva ett självständigt liv är grunden en bra skolgång. Vägen till drömjobbet kan vara lång, men första steget måste alltid vara att mötas av kunniga lärare. Vi liberaler menar att kunskap är makt.
Vår gymnasieskola har ett brett utbildningsutbud, vilket innebär att elever i hela regionen har stor valfrihet. Glädjande är att en stor andel av eleverna (89%) som sökt till Mimers Hus i år har fått sitt förstahandsval i den preliminära antagningen, vilket är det förhandsbesked som eleverna får innan slutbetyget till sommaren. Det är högre än snittet till övriga gymnasieskolor i Göteborgs regionen. Drygt hälften av de elever som är antagna inför hösten är hemmahörande i kommunen, vilket är en ökning mot föregående år.
Krav på legitimerade lärare, kontinuitet för personalen och en fortsatt stark elevhälsa är exempel på utmaningar i framtiden, för att fortsatt kunna vara en attraktiv utbildning i en växande och expansiv kommun.
Eleverna på Mimers Hus uppger i enkäten som genomförs på uppdrag av Göteborgs regionen att det har en god skolmiljö, där de känner sig trygga och upplever att det har studiero. I jämförelse med snittet på övriga gymnasieskolor i regionen är eleverna mer nöjda. Vi liberaler menar att en förutsättning för lärande alltid måste vara lugn och ro i klassrummet, för att alla elever ska kunna nå kunskapsmålen. Vi anser även att framtidens skola ska vara en trygg miljö. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först!

Liberalerna önskar studenterna ett stort lycka till i framtiden!

Elisabeth Mattsson, Kommunfullmäktiges ordförande
Matilda Jansson, ordförande Lärandeberedningen
Jan Tollesson, ledamot Kommunstyrelsen
Cecilia Olsson, ledamot Kommunfullmäktige

Publicerat i Studenten i juni 2018