Kulturen ska bygga på lokala utvecklingsinitiativ och de behov som finns ska man ta tillvara på för kulturen bidrar till att öka regionens attraktivitet. Kultur är ett uttryck som ska kännetecknas av frihet och vara en upplevelse för alla sinnen.
I Västra Götalandsregionen har kulturen en stark roll. I Kungälv har vi ett fantastiskt historiskt kulturarv och en natur som vi behöver utveckla och exponera för besök.
Samtidigt som kulturfrågor är en del av kommuns lokala ansvar även vara en del av Västra Götalandsregionen. Därför krävs det ett levande och utökat samarbete.
För dig som invånare ska det inte spela någon roll var i regionen du bor, alla ska ha samma möjlighet att delta i kulturlivet.
Vi liberaler vill:
• Att vårt levande kulturarv ska bevaras, används och utvecklas och vi vill särskilt prioritera barns och ungas rätt till kultur.
• Skapa ett regionalt bibliotekskort och utveckla en samverkan mellan biblioteken. Kunskap är makt och tillgänglighet till information och böcker är en viktig roll för att kulturen ska nå ut i hela regionen.
• Utveckla forskningen kring kulturarvet i regionen. Vi vill att forskning inom historia och arkeologi, får ett centrum på Fästningsholmen i Kungälv.
• Satsa på det unika som gör vår region attraktiv och stark. I Kungälv vill vi utveckla ett besökscentrum och området kring Fästningsholmen.
• Att kulturen ska garantera det fria ordet, utgöra en mötesplats i samhället och uppmuntrar uttryck som speglar en mångfald. Det ska inte vara dyrt att delta i kulturaktiviteter.

Vi vill att kulturen ska nå även de som annars inte konsumerar kulturaktiviteter. För oss är det en liberal frihet att alla människor ska ha möjlighet att kunna delta i kulturlivet som skapare, publik och deltagare.

Matilda Jansson (L) regionkandidat Kungälv
Jan Tollesson (L) regionkandidat Kungälv
Pierre Rehnlund (L) regionkandidat Kungälv