Liberalerna gick till val 2014 på att höja investeringarna i GC-banor från 10 miljoner till 20 miljoner/år. Efter förhandlingar inom Samarbetspartierna blev det så. Sträckan uppfyllde fastställda kriterier så den inkluderades i Framtids- och utvecklingsberedningens förslag på ett paket av GC-banor som skulle byggas för 100 miljoner kronor.

Trafikverket påbörjade projekteringen. Möte med Kärnabor och andra som berördes genomfördes i Kärna skola för ca 1,5 år sedan. I början av förra året återkom Trafikverket med beskedet att kostnaderna för GC-banorna ökat kraftigt. Pengarna räckte inte! Kostnaden för Kärna-Sundhammar hade nästan fördubblats. Andra sträckor låg tidigare i planeringen. Kommunstyrelsen bedömde att det inte fanns investeringspengar att skjuta till. Därför togs Kärna-Sundhammar bort.

Inför nästa mandatperiod blir det ett vallöfte från mig att verka för att vi fortsätter att investera i GC-banor. Då skall självklart sträckan Kärna-Sundhammar ligga först i prioritering då det uppfyller de kriterier vi fastställt och betydande kostnad lagts ner. Sträckan är mer angelägen idag då det sedan 2014 byggts flera hundra bostäder i området ex Vedhall, Lilla Fjällsholmen, Skårs äng, Västerhöjden etc. Majoriteten inflyttade är förmodligen barnfamiljer.

Sträckan är speciell då den leder till flera båthamnar med 6-700 båtplatser, till Sundhammarkolonin med många besökare, flera badplatser med Sundhammar som största kommunala badplats i Kungälv. Utöver en intensiv närtrafik trafikerar tusentals bilar som inte kommer från närområdena sträckan Kärna-Sundhammar under sommarhalvåret och möter cyklister, mopedister, gångtrafikanter, barnvagnar, hundägare etc. Förmodligen skulle sträckan vara en av de mest trafikerade i Kungälv under sommarhalvåret.

Pierre Rehnlund, Liberalerna
Ledamot Fullmäktige
Ledamot Framtids- och utvecklingsberedningen