Som liberal vill jag att alla människor ska kunna leva ett aktivt liv hela livet. För mig är det självklart att man ska kunna bo i sin kommundel från nyfödd till årsrik med den trygghet och omsorg som man behöver. Det är individens behov som ska stå i centrum för den hjälp och stöd som vården ska erbjuda. Jag värnar om alla medborgares hälsa och välgång. Det innefattar en tillgänglig, likvärdig och anpassad omsorg genom hela livet.

Valfrihet inom äldreomsorgen är självklart
Vi är alla olika, även när vi blir äldre. Varje människa ska självklart ha rätt att själv få bestämma över sin vardag och sin äldreomsorg. De sista åren i livet ska vara lika värdefulla som de första. Därför menar jag att valfriheten inom omsorgen måste öka. Liberalerna ser ett behov av fler aktörer inom äldreomsorgen, gärna i form av intraprenad. Utvecklingen av boendeformer måste möta de förändringar och krav på utbud av mat, aktiviteter och umgänge som efterfrågas. På alla boenden ska det finnas möjlighet att välja på minst två smakliga alternativ, det är en stor frihet i vardagen. För att inte drabbas av undernäring är det viktigt att det serveras näringsrik kost på våra boenden. Att bli serverad en nyttig och näringsrik kost som både ger en smakupplevelse och energi är något som alla även på ålderns höst har rätt att uppleva.
Det finns stora utmaningar inom äldreomsorgen och därför behövs ett brett utbud som kan tillgodose behoven i framtiden.

Det ska finnas trygghetsboende i varje kommundel i Kungälv
Att bygga bostäder som årsrika efterfrågar är ett effektivt sätt att få tillgång till en önskad flyttkedja. Det är effektivt och samhällsekonomiskt gynnsamt. Det är alltså bra för hela bostadsmarknaden när det blir lätt att göra rationella boendeval.
På ett trygghetsboende kan man få precis så mycket hjälp som man behöver. Att klara ett eget boende är livskvalité. Ett dåligt anpassat boende kan leda till isolering och risk för skador eller depressioner, medan ett tryggt boende förbättrar hälsan och bidrar till ett gott liv i gemenskap med andra. Därför behöver man ta större hänsyn till ensamhet och otrygghet när platserna fördelas. Man ska kunna flytta till ett trygghetsboende utan biståndsbedömning.

Därför menar jag att:
• Alla över 85 år ska ha rätt till plats på ett omsorgsboende.
• Äldreomsorg som intraprenad ska införas i kommunen.
• Trygghetsboende ska vara tillgängligt utan biståndsbedömning.
• Minst två smakliga näringsrika rätter ska serveras vid varje måltid på våra omsorgsboenden.
• Byråkratin inom omsorgen måste minska och effektiviseras.

Liberalerna vill värna valfriheten inom äldreomsorgen! Det är varje människas självklara rätt att själv få bestämma över sin vardag och sin äldreomsorg.