För 36 år sen kom jag till Sverige med kläderna på kroppen och en skylt runt halsen. På den tiden var jag unik på ett sätt som ofta gjorde mig ledsen, idag är jag fortfarande unik men begreppet har fått en helt annan betydelse.
Om man inte vet varifrån man kommer finns det bara en väg att gå och det är framåt. Genom att springa lite fortare, leva livet intensivt och prestera bättre än de flesta andra kunde jag på samma gång skapa min historia, nutid och framtid.
För mig fanns det bara ett parti – Liberalerna som företräder den politik som har möjliggjort min resa.
En liberal politik förutsätter en orubblig tro på att individen har kapacitet att ta sig fram i livet, med stöd av omgivningen men framförallt av egen kraft och styrka. Det var det första feriejobbet som femtonåring som gav mig drivkraften till att fullfölja en högre utbildning.
Tack vare utbildningen har det inte bara gett frihet, ett oberoende och öppnat dörrar till det okända det har även försett mig med mod att våga lyckas och att misslyckas.

Vi lever i en tid då ytan är polerad och en kravfylld tillvaro kan te sig som en gigantisk utmaning. Vår främsta uppgift är att förse våra barn med trygghet, handlingskraft och framtidstro. Genom att prioritera en tillgänglig sjukvård och en kompensatorisk välfärd kan vi skapa goda förutsättningar för ett välmående samhälle. För när benen ger vika och du tappar fotfästet och riktning så kommer den liberala kompassen att visa vägen.

Vi måste våga gå före andra, vara öppna och lyhörda för att kunna se varandras potential och lösningarna i de svåra frågorna. I det mänskliga mötet och i samtalet finns svaren som uppstår när kloka individer kommer samman.

Liberalismen och dess uttryck är min fasta övertygelse och tack vare vår socialliberala politik kan jag vara den jag är och bli vem jag vill. Det är värt att försvara!

Matilda Jansson
Kungälv

Publicerad i Nu nr 17 26 april 2018