Om Elisabeth

Gruppledare, 2:a vice ordförande Kommunstyrelsen, Ledamot Kommunfullmäktige, Vice ordförande Krisledningsnämnden, Ledamot Demokratiberedningen