Liberalerna Kungälv

Vi gör skillnad för vi vill mer!

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer
ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Facebook

Liberalerna Kungälv

Kungälvs kommun representeras av Pierre Rehnlund (L), Bengt-Åke Andersson (S) och @Maria Hübinette kvalité & miljösamordnare på VA-Teknik i Kungälv på Bohuskustens Vattenvårdsförbunds årsmöte och konferens!
Bra och nyttiga föreläsningar!
Bohuskustens Vattenvårdsförbunds genomför sedan ca 25 år tillbaka mätningar av växtplankton, miljögifter, näringsämnen, bottenfauna, makroalger osv samt trender i temperaturer, klorofyll, siktdjup etc!
Arbetet bedrivs i samarbete mellan alla kommuner i Bohuslän och företag som på olika sätt belastar kvalitén i vattendrag och i kusthavet!

Läs mer

Fredag 20 april 2018 – lördag 21 april 2018

Program för toppkandidater 2018

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Eller klicka här för att bli medlem direkt