Liberalerna Kungälv genomför ett kvällsseminarium torsdag 23 mars i Mimers Hus, sal 2, vån 2 för att presentera utvecklingen och möjligheterna att bygga flerfamiljshus i trä.

Värd för mötet är Pierre Rehnlund, 072-253 4929